Werkgevers

U kunt bij mij terecht als:

 • u wilt investeren in herstel van de balans tussen werken en privé als ondernemer/DGA
 • als wilt werken aan het verminderen van psycho sociale klachten zoals overspannenheid, stress, burn-out, spanningen, verslavingsproblematiek op het werk
 • versterken van de vitaliteit, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van u als werkgever en van uw medewerkers
 • als u wilt voorkomen dat een werknemer frequent verzuimt zonder directe aanwijsbare oorzaak.
 • als u voorkomen wilt dat u of uw werknemer langdurig  uitvalt na een eenmalige schokkende traumatische ervaring, pestgedrag op de werkvloer of door (team) conflicten.
 • individuele coaching wenst bij belemmeringen in uw functioneren als leidinggevende of voor uw medewerkers
 • u begeleidt wilt worden in het versterken in uw beroepscompetenties
 • u wilt investeren in de samenwerking en de arbeidsmotivatie in uw team en in  het behouden en versterken van de sterke kwaliteiten van uw team
 • u begeleidt wilt worden met het voeren van verzuimgesprekken en  gevoelige ontslagkwesties
 • ondersteuning wilt bij het werken met langdurige of chronische somatische klachten en het bevorderen van arbeidsparticipatie bij chronische arbeidsbeperking/na ongeval
 • participatie in een Sociaal Medisch Overleg / Sociaal Medisch Team
 • adviezen wilt over re-integratie van uw medewerkers
 • de vitaliteit en inzetbaarheid van u of uw medewerkers wilt stimuleren
 • persoonlijkheidsonderzoek t.b.v. werken en ontwikkelen in functies en gedragsinterventies
 • conflicten/ belangentegenstellingen ervaart in het werk over taken en verantwoordelijkheden en samenwerking en u dit wilt oplossen
 • aanpassingsproblematiek bij conflict op het werk, ontslag en baanverlies