Particulieren

Persoonlijke psychologische behandeling en coaching

 • U kunt bij mij terecht voor een behandeling als als er sprake is van klachten zoals:
 • burn out, overspannenheid, stress en vermoeidheid.
 • Post traumatische stressstoornis (PTTS)
 • u een eenmalige schokkende ingrijpende gebeurtenis wilt verwerken (zie op de site onder het kopje behandeling: EMDR en PTTS
 • spanningsklachten, onzekerheid, somberheid, veelvuldig piekeren
 • angstklachten/ angststoornis
 • paniekstoornis
 • sociale stoornis
 • aanpassingsstoornissen
 • echtscheidingsproblematiek
 • relatietherapie
 • relatieproblemen in gezin, met uw partner en in vriendschappen
 • milde slaapproblemen
 • sociale angst en verlegenheid
 • agressief gedrag
 • motivatieproblemen en communicatieproblemen
 • zelfbeeld problematiek, schuld of schaamtegevoel
 •  depressie en depressieve klachten
 • verwerken van rouw en verlies; van verlies naar veerkracht
 • ontslag uit uw functie en het verwerken hiervan
 • vage onduidelijke klachten, onrustgevoelens
 • omgaan met veranderingen in uw prive,- en  beroepsleven en ouder worden (levensfasen problematiek)
 • werken aan het herstel van uw balans tussen werk en privé
 • het versterken van uw vitaliteit, veerkracht en assertiviteit
 • begeleiding bij het werken met langdurige of chronische somatische klachten en lichte verslavingsproblematiek in uw werk (arbeidsgerelateerd)
 • problemen in uw persoonlijk leven, werksituatie en beroep
 • coaching en loopbaanbegeleiding
 • leren gezond en omgaan met conflicten en bemiddeling bij conflicten in privé en werksituaties.

Psychologische behandeling

Samen met u stel ik een duidelijk behandeldoel (focus) vast. De therapeutische behandeling is gericht op het verminderen van de klachten en het oplossingsgericht aanpakken van problemen en het leren accepteren en omgaan met wat zich in het leven voordoet.

Voor een goede therapie is het belangrijk dat er een goede therapeutische werkrelatie is tussen de client en mij. Tijdens een kennismakingsgesprek ontmoeten wij elkaar en ontdekken wij of het tussen de client en mij ‘ klikt’ .

Coaching

Een coachingstraject bestaat veelal uit vijf tot tien individuele gesprekken. Soms volstaat een enkel gesprek. Om te leren in het dagelijks leven worden de consulten in de tijd verspreid zodat een maximaal leereffect in de praktijk kan worden verkregen. 
Zo verkrijgt u reflectie op een verbetering van het (professioneel) handelen, verdiepend inzicht in eigen denken en handelen en de effecten ervan in uw (beroeps)leven. Van u wordt verwacht dat u bereid bent om actief een bijdrage te leveren met gesprekken, oefeningen en praktijkopdrachten. Ik werk praktisch, no nonsens en concreet aan inzicht in eigen functioneren en verandering van houding, gedrag, emoties en denken. Onderliggende betekenissen, overtuigingen en patronen die van invloed zijn op het persoonlijk functioneren, komen aan bod. Zonodig besteden we aandacht aan verwerking van trauma’s of andere ingrijpende ervaringen.

Ik maak gebruik van o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, mindfulness, acceptance en commitment therapy (ACT) en oplossingsgericht werken/ oplossingsgerichte psychotherapie. en oplossingsgerichte relatietherapie.

Meer informatie over deze behandelingen vindt u onder behandelinformatie op de website.

Indien u begeleid wordt in het kader van een overeenkomst met uw werkgever, wordt uw functioneren in de werksituatie als uitgangspunt gehanteerd. Zonodig ontvangt de werkgever advies over uw werksituatie. Bij overlegsituaties op uw werk lever ik deskundige procesbegeleiding. Ik beschik over een stevige en rijke ervaring om u ook in uw werkomgeving en werkplek te begeleiden en te adviseren. Desgewenst is er contact met een bedrijfsarts, Arbo dienst personeelsfunctionaris of leidinggevende. Afspraken worden in een contract vastgelegd zodat u weet welke informatie u en uw werkgever of de opdrachtgever ontvangt.