dienstverlening aan zakelijke opdrachtgevers

 • Ik werk samen met huisartsen, psychiaters, bedrijfsmaatschappelijk werkers, GGZ instellingen, ARBO diensten en zelfstandig gevestigde ARBO artsen / bedrijfsartsen, verzekeringsartsen. Mijn clienten zijn onder andere:
 • industriele ondernemingen
 • schade en verzekeringsbedrijven
 • horeca bedrijven
 • directeuren/bedrijfsleiders van profit en non profit organisaties
 • midden en kleinbedrijf diverse sectoren
 • werkvoorzieningschap
 • nationale politie
 • kadaster
 • Raden van Bestuur in de gezondheidszorg
 • verenigingen in de gezondheidszorg
 • gemeenten
 • onderwijsinstellingen ( Basisonderwijs, MBO en HBO)
 • top klinisch ziekenhuis
 • gezondheidszorg en welzijn
 • zorginstellingen Verzorging, Verpleging en Thuiszorg
 • advocatuur
 • voedingsmiddelenindustrie
 • gehandicaptenzorg
 • ondernemingsraden
 • banken en verzekeringskantoren
 • uitzendbranche
 • accountancy
 • grafische industrie midden en kleinbedrijf

U kunt bij mij o.a. terecht voor:

 • verzuimbegeleiding
 • mediation
 • bemiddeling bij conflicten/ belangentegenstellingen heeft in het werk over taken en verantwoordelijkheden en samenwerking.
 • als er sprake is van psycho sociale klachten zoals overspannenheid, stress, burn-out.
 • een werknemer frequent verzuimt zonder directe aanwijsbare oorzaak.
 • burnout behandelingen en PTTS behandeling
 • als u voorkomen wilt dat een werknemer langdurig  uitvalt na een eenmalige schokkende traumatische ervaring, pestgedrag op de werkvloer of door (team) conflicten.
 • u begeleidt wilt worden in het versterken in beroepscompetenties
 • u wilt investeren in de samenwerking in uw team waarin sprake is van een teamconflict of het verder versterken van uw team
 • u begeleidt wilt worden met het voeren van verzuim gesprekken en  gevoelige ontslagkwesties
 • ondersteuning wilt bij werken met langdurige of chronische somatische klachten
 • individuele coaching bij belemmeringen in het persoonlijke functioneren
 • participatie in een Sociaal Medisch Overleg / Sociaal Medisch Team
 • adviezen over re-integratie van uw medewerkers ook 2e spoor reintegratie
 • werkbelevingsonderzoek  medewerkers
 • persoonlijkheidsonderzoek t.b.v. werken en ontwikkelen in functies en gedragsinterventies