Klachtenregeling

Mocht u ergens ontevreden over zijn, wil ik u vragen dit met mij zo snel mogelijk te bespreken. Dan kunnen we samen bekijken waar dat aan ligt en wat er aan te veranderen is. Ik zal uw klacht te allen tijde serieus nemen en samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Pas wanneer bovenstaande niet naar tevredenheid is verlopen kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillenregeling psychologische zorg van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierbij ben ik aangesloten via de beroepsverenigingen het NIP. Via de links hieronder en de NIP site kunt u de benodigde informatie en een klachtenformulier vinden: www.psynip.nl/klachtenregeling.

Klik hier voor het klachtenformulier.
Klik hier voor het Klachten- en geschillenreglement Wkkgz NIP

In de praktijk ligt het klachten- en geschillenreglement ter inzage.