Kosten en vergoeding

Eigen risico. Vanaf 1 januari 2018 is het minimale eigen risico voor de zorgverzekering € 385,-. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt dit verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dit betekent dat u de eerste € 385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt bij dit minimale eigen risico, of meer als u een hoger eigen risico heeft.

Behandelingen door een psycholoog van onder andere aanpassingsstoornissen, burn-out, overspannenheid, psychische klachten zonder psychische stoornis, werkproblemen in je werk of als ondernemer, relatieproblemen, rouw, relatietherapie, het verwerken van echtscheiding, psychologische interventies en behandeling van niet geneeskundige aard worden niet vergoed in de basisverzekering door de zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars vergoeden (deels) deze behandelingen in de aanvullende verzekering. Van een aanpassingsstoornis is sprake als iemand na een ingrijpende gebeurtenis of verandering (een stressvolle situatie) psychische klachten houdt, die een normaal dagelijks functioneren thuis en op het werk verhinderen. De kosten van gesprekken voor deze behandelingen bij een psycholoog komen dus (veelal) voor uw eigen rekening.

Behandeling van werkproblemen (b.v burn-out, overspannenheid, conflicten, werken met een ziekte) worden veelal door de werkgever vergoed.

Particulier tarief:  € 90,- per psychologisch consult Arbeid en Gezondheid (A&G) per 45 minuten.  Duurt een consult langer dan 45 minuten, dan wordt de meerdere tijd in ook in rekening gebracht. Dit tarief geldt voor een individueel psychologisch consult, het intakegesprek en het kennismakingsgesprek, dat niet via een bedrijf of werkgever of zorgverzekeraar wordt betaald. De voorbereiding en verslaglegging is in dit tarief inbegrepen. Voor het verstrekken van verklaringen en rapportages geldt een tarief van € 90,- euro per 60 minuten.

Voor individuele relatietherapie, geldt een tarief van € 120,00 per 60 minuten inclusief 21% BTW. Het tarief voor een (relatie)therapie/consult met meerdere personen (tot drie personen) is € 140,- per 60 minuten inclusief 21% BTW.

Voor loopbaan,- en coaching consulten en overige consulten, die niet door een werkgever of bedrijf wordt betaald, geldt een tarief van € 115,- per 60 minuten inclusief  21% BTW.

Voor het verstrekken van verklaringen en rapportages geldt een tarief van € 95,- euro per 60 minuten vermeerderd met 21% btw.

Als u bijstand ontvangt, een persoonsgebonden budget of een AWBZ vergoeding hebt, informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor vergoeding. Voor vergoeding van coaching, loopbaanbegeleiding, re-integratie kunt u ook ook informeren bij het UVW (www.uvw.nl). Als u wilt weten of u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt, adviseer ik u om voorafgaand aan een consult contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Mijn AGB code Zorgverlener(s) is: 94-010840.

Annulering afspraak: Een afspraak kan uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet. Een vergeten of te laat afgezegde afspraak wordt in rekening gebracht (geen vergoeding door de zorgverzekering).

Werk gerelateerde begeleiding / individuele begeleiding

Hiervoor geldt het particulier of zakelijk tarief. Soms wordt dit (gedeeltelijk) vergoed door een zorgverzekeraar. Geen verwijzing is nodig als u niet in aanmerking komt of wilt komen voor vergoeding door de zorgverzekering.

NB: Een afspraak kan uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd of verzet. Een vergeten of te laat afgezegde afspraak wordt in rekening gebracht (geen vergoeding zorgverzekering).

Behandeling van werkproblemen en het begeleiden van reintegratie naar werk worden veelal vergoed door de werkgever, door sommige zorgverzekeraars en schadeletsel verzekeraars als u hiervoor (aanvullend) verzekerd bent. U of uw werkgever (als uw werkgever de opdrachtgever is) ontvangt een rekening (particulier tarief of zakelijk tarief) die u of uw werkgever vervolgens kan indienen bij de verzekeraar en/of de werkgever.

Werkgevers zijn vaak bereid om te investeren in de gezondheid en ontwikkeling van hun werknemers. Vraag uw werkgever naar de mogelijkheid voor vergoeding van de kosten voor psychologische hulp en /of coaching. Naast individuele begeleiding zijn ook andere activiteiten mogelijk voor bedrijven en organisaties. Hiervoor geldt het zakelijk tarief.

Ondernemingen en directeuren DGA

Een bedrijf of werkgever kan een overeenkomst sluiten voor het aantal werkuren dat aan een activiteit of traject kan worden besteed. Bij individuele consulten bestaat een werkuur uit 60 minuten contacttijd. Voorbereiding en verslaglegging van de consulten is 30 minuten per consult. Deze tijd en de tijd benut voor rapportage, overleg, e mail contacten, telefonische consulten en overige activiteiten in het kader van een individueel traject worden verrekend op basis van bestede tijd. Hiervoor geldt het zakelijke tarief. Sommige verzekeraars vergoeden mijn dienstverlening op basis van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Zakelijk tarief:
€ 135,- per werkuur (BTW-vrijstelling).
 Dit tarief geldt voor individuele trajecten, het kennismakingsgesprek, intakegesprek en andere activiteiten die via een bedrijf of werkgever worden betaald.

Het tarief  voor organisatieadvies en training is op offerte basis en belast met 21% btw.

Vrijstelling van BTW geldt voor gezondheidskundige verzorging van de mens door psychologen, d.w.z. alle activiteiten die te maken hebben met bevordering, genezing en bescherming van (psychische) gezondheid, ook in arbeidssituaties.

Annulering afspraak: Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meldt het dan minimaal 24 uur van te voren. Anders wordt de tijd die was gereserveerd voor de afspraak in rekening gebracht.