Oplossingsgerichte psychotherapie


Oplossingsgerichte psychotherapie is een therapie, waarin de situatie zoals de cliënt die zich wenst het uitgangspunt is. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als de cliënt successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij/zij invloed heeft om zijn/haar eigen leven vorm te geven.

Werken met oplossingsgerichte benadering betekent dat het richten van de aandacht op het positieve, op de oplossing en op de toekomst, verandering in de gewenste richting vergemakkelijkt; en dat er op elk probleem uitzonderingen te vinden zijn die gebruikt kunnen worden om oplossingen te maken. Niets is immers altijd precies hetzelfde.

Om dit te bereiken, werkt de oplossingsgerichte therapeut met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken kunnen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen, niet over tekortkomingen en problemen. Cliënten ervaren deze therapie als effectief, humorvol en direct toepasbaar.

In de relatietherapie wordt gewerkt met oplossingsgerichte methode/gesprekstechnieken. Wat wil je beter en anders en hoe realiseer je verbeteringen.