Coaching

De kracht van oplossingen.

De oplossingsgerichte aanpak is een robuuste en creatieve methodiek die stevig verankerd ligt in de empirie. De methode is ontstaan in de psychotherapie en in betrekkelijk korte tijd heeft de oplossingsgerichte manier van werken een vooraanstaande plaats verworven op andere gebieden.

De oplossingsgerichte methode is zeer nuttig gebleken in o.a. counseling, loopbaanontwikkeling, management ontwikkeling, educatie, leerproblemen en andere werkvelden waarin mensen naar wegen zoeken om hun gedrag te veranderen. Kenmerken als kortdurend, pragmatisch, doelgericht en succesvol maken deze aanpak buitengewoon geschikt voor coaching.

In de praktijk richten coaches zich vaak op de problemen en de achtergronden en laten ze zich verleiden om zelf oplossingen aan te dragen als de gecoachte niet verandert. De oplossingsgerichte coach focust echter op datgene wat wel goed gaat en maakt daarmee de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken, zonder te gaan adviseren. De oplossingsgerichte coach stelt speciale vragen waardoor de gecoachte zijn of haar eigen oplossingen kan vinden. Oplossingsgericht coachen werkt snel en efficiënt en mobiliseert energie en creativiteit bij de gecoachte. De kracht van oplossingen. U bent de expert van uw verander doelen.

Door te werken met oplossingsgerichte coaching werkt u met het construeren van oplossingen die verder helpen. Het bewust opnieuw maken van uw verbeter mogelijkheden, al aanwezige veerkracht en hoe stap voor stap op weg werken aan uw doelen.

Mijn cliënten ervaren het werken met deze bewezen aanpak als bemoedigend, plezierig, concreet en genieten van de stappen voorwaarts.