Acceptance en Commitment Therapie

In deze therapie  leer je je te richten op zaken die jij op directe wijze kunt beïnvloeden, zoals jouw eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit houdt in een acceptatie gerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van deze therapie is  dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Dus niet langer vermijden.

Hoe gaat de behandeling?

  • je leert het scheiden jouw kennis, ideeën of overtuigingen en jouw gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet
  • je ontwikkelt de vaardigheid om vrij van oordelen in het hier-en-nu te zijn, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
  • je leert te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed en dit te accepteren op een milde manier
  • je leert jezelf leren zien in samenhang met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent
  • jouw waarden. je bepaalt wat echt waardevol is in jouw leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts
  • je ontwikkelt de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt